Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Златимир Стоянов Орсов Назад

Име: Златимир
Презиме: Стоянов
Фамилия: Орсов
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Zlatimir Stoyanov Orsov
Имейл адрес: orsov@uni-sofia.bg
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Научно звено: Юридически факултет