Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Геновева Спасова Тишева Назад

Име: Геновева
Презиме: Спасова
Фамилия: Тишева
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Genoveva Spasova Tisheva
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация:
Научно звено: