Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Цветелина Славчева Кържева-Гачева Назад

Име: Цветелина
Презиме: Славчева
Фамилия: Кържева-Гачева
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Tsvetelina Slavcheva Karzheva-Gacheva; Tsvetelina Slavcheva Karjeva
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация:
Научно звено: