Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Ганета Минкова Минкова Назад

Име: Ганета
Презиме: Минкова
Фамилия: Минкова
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Ganeta Minkova Minkova
Имейл адрес: ganminkova@abv.bg
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Българска академия на науките
Научно звено: Институт за държавата и правото