Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Добринка Иванова Чанкова Назад

Име: Добринка
Презиме: Иванова
Фамилия: Чанкова
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Dobrinka Ivanova Chankova
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Югозападен университет „Неофит Рилски“
Научно звено: Правно-исторически факултет