Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Момчил Стефанов Мавров Назад

Име: Момчил
Презиме: Стефанов
Фамилия: Мавров
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Momchil Stefanov Mavrov
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Медицински университет - Пловдив
Научно звено: Факултет по обществено здраве