Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Мария Георгиева Шаркова Назад

Име: Мария
Презиме: Георгиева
Фамилия: Шаркова
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Mariya Georgieva Sharkova
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Медицински университет
Научно звено: Факултет по обществено здраве