Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Eкатерина Христова Учикова Назад

Име: Eкатерина
Презиме: Христова
Фамилия: Учикова
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Ekaterina Hristova Uchikova
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Медицински университет - Пловдив
Научно звено: Медицински факултет