Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Венцислав Людмилов Петров Назад

Име: Венцислав
Презиме: Людмилов
Фамилия: Петров
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Ventsislav Lyudmilov Petrov
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"
Научно звено: Юридически факултет