Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Васил Христов Пандов Назад

Име: Васил
Презиме: Христов
Фамилия: Пандов
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Vasil Hristov Pandov
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Научно звено: Юридически факултет