Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Алла Леонтиевна Благодир Назад

Име: Алла
Презиме: Леонтиевна
Фамилия: Благодир
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Alla Leonteivna Blagodir
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация:
Научно звено: