Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Симона Здравчева Велева-Стойнова Назад

Име: Симона
Презиме: Здравчева
Фамилия: Велева-Стойнова
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Simona Zdravcheva Veleva-Stoynova
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация:
Научно звено: