Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Люба Мариус Цакова Назад

Име: Люба
Презиме: Мариус
Фамилия: Цакова
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Ljuba Marius Tsakova
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация:
Научно звено: