Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Георги Петров Пенчев Назад

Име: Георги
Презиме: Петров
Фамилия: Пенчев
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Georgi Petrov Penchev
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Научно звено: Юридически факултет