Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Бойка Ивайлова Чернева Назад

Име: Бойка
Презиме: Ивайлова
Фамилия: Чернева
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Boyka Ivaylova Cherneva
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Научно звено: Юридически факултет