Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Златка Георгиева Сукарева Назад

Име: Златка
Презиме: Георгиева
Фамилия: Сукарева
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Zlatka Georgieva Sukareva
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Университет за национално и световно стопанство
Научно звено: Юридически факултет