Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Божанка Георгиева Неделчева Назад

Име: Божанка
Презиме: Георгиева
Фамилия: Неделчева
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Bozhanka Georgieva Nedelcheva
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Университет за национално и световно стопанство
Научно звено: Юридически факултет