Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Никола Филчев Борисов Назад

Име: Никола
Презиме: Филчев
Фамилия: Борисов
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Nikola Filchev Borisov
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Университет за национално и световно стопанство
Научно звено: Юридически факултет