Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Таня Николова Йосифова Назад

Име: Таня
Презиме: Николова
Фамилия: Йосифова
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Tanya Nikolova Yosifova
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Университет за национално и световно стопанство
Научно звено: Юридически факултет