Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Николай Симеонов Натов Назад

Име: Николай
Презиме: Симеонов
Фамилия: Натов
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Nikolay Simeonov Natov
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Научно звено: Юридически факултет