Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Мария Георгиева Манолова Назад

Име: Мария
Презиме: Георгиева
Фамилия: Манолова
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името:
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Българска академия на науките
Научно звено: Институт за държавата и правото