Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Маргарит Николов Ганев Назад

Име: Маргарит
Презиме: Николов
Фамилия: Ганев
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Margarit Nikolov Ganev
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Българска академия на науките
Научно звено: Институт за държавата и правото