Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Софийски университет "Св. Климент Охридски" Назад

Наименование на организацията: Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Наименование на организацията на английски: Sofia University "St. Kliment Ohridski"
Държава: България
Град: София
Адрес: бул. "Цар Освободител" № 15
Телефон: 029873996
Факс: 028466171
Имейл адрес: rector@uni-sofia.bg
Уеб сайт: www.uni-sofia.bg

Добави научно звено

ID Наименование на научното звено Град Адрес h-Индекс Брой цитирания    
1 Философски факултет София бул. "Цар Освободител" №15 1.08333 2 Преглед Статистика
2 Юридически факултет София бул. "Цар Освободител" №15 2.8 9 Преглед Статистика
10 Исторически факултет София бул. "Цар Освободител" №15 1 0 Преглед Статистика
14 Университетска библиотека София 1043 бул. "Цар Освободител" № 15 1 0 Преглед Статистика
18 Стопански факултет София бул. "Цариградско шосе" 125, бл. 3 1.33333 0 Преглед Статистика
19 Факултет по журналистика и масова комуникация 1 0 Преглед Статистика
25 Факултет по класически и нови филологии София бул. "Цар Освободител" № 15 1.21429 0 Преглед Статистика
26 Факултет по педагогика София бул. "Цар Освободител" № 15 1 0 Преглед Статистика
27 Факултет по науки за образованието и изкуствата София ул. "Шипченски проход" № 69А 1.2 0 Преглед Статистика
31 Богословски факултет София пл. "Света Неделя" № 19 1 0 Преглед Статистика
34 Физически факултет София бул. "Джеймс Баучър" № 5 - 0 Преглед Статистика
37 Факултет по славянски филологии София бул. "Цар Освободител" № 15 1 0 Преглед Статистика
47 Биологически факултет София бул. "Драган Цанков" № 8 1 0 Преглед Статистика
48 Геолого-географски факултет София бул. "Цар Освободител" № 15 - 0 Преглед Статистика
57 Факултет по химия и фармация София бул. "Джеймс Баучър" № 1 - 0 Преглед Статистика
58 Медицински факултет София ул. "Козяк" № 1 - 0 Преглед Статистика