Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Българска академия на науките Назад

Наименование на организацията: Българска академия на науките
Наименование на организацията на английски: Bulgarian Academy of Sciences
Държава: България
Град: София
Адрес: ул. "15 ноември" № 1
Телефон: 029795333
Факс: 029817262
Имейл адрес: office@cu.bas.bg
Уеб сайт: http://www.bas.bg/

Добави научно звено

ID Наименование на научното звено Град Адрес h-Индекс Брой цитирания    
9 Институт за държавата и правото София ул. "Сердика" № 4 1.60526 1 Преглед Статистика
11 Институт за исторически изследвания София бул. "Шипченски проход" № 52, бл. 17 1 0 Преглед Статистика
15 Институт по философия и социология София ул. "Московска" №13А 1.25 0 Преглед Статистика
32 Институт за етнология и фолклористика София ул. "Московска" № 6А 1 0 Преглед Статистика
33 Институт за български език София бул. "Шипченски проход” 52, бл. 17 1.09091 1 Преглед Статистика
50 Централна библиотека София ул. "15 Ноември" № 1 1 0 Преглед Статистика
52 Институт за литература София бул. "Шипченски проход” № 52, бл. 17 - 0 Преглед Статистика
55 Националнен археологически институт с музей София ул. "Съборна” № 2 1 0 Преглед Статистика