Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Медицински университет - Пловдив Назад

Наименование на организацията: Медицински университет - Пловдив
Наименование на организацията на английски: Medical University of Plovdiv
Държава: България
Град: Пловдив
Адрес: бул. “Васил Априлов” № 15-А
Телефон: 032 / 602 207
Факс: 032 / 602 534
Имейл адрес: rector@mu-plovdiv.bg
Уеб сайт: https://mu-plovdiv.bg/

Добави научно звено

ID Наименование на научното звено Град Адрес h-Индекс Брой цитирания    
20 Факултет по обществено здраве Пловдив бул. “Васил Априлов” №15-А 1 0 Преглед Статистика
22 Медицински факултет Пловдив бул. “Васил Априлов” №15-А 1 0 Преглед Статистика