Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Българска библиотечно-информационна асоциация Назад

Наименование на организацията: Българска библиотечно-информационна асоциация
Наименование на организацията на английски: Bulgarian Library and Information Association
Държава: България
Град: София 1000
Адрес: ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16
Телефон: 0885311854
Факс:
Имейл адрес: bbia@lib.bg
Уеб сайт: https://www.lib.bg/

Добави научно звено

Няма добавени записи!