Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" Назад

Наименование на организацията: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Наименование на организацията на английски: Plovdiv University "Paisii Hilendarski"
Държава: България
Град: Пловдив
Адрес: ул. "Цар Асен" № 24
Телефон: 032261261
Факс: 032628390
Имейл адрес: rector@uni-plovdiv.bg
Уеб сайт: https://uni-plovdiv.bg/

Добави научно звено

ID Наименование на научното звено Град Адрес h-Индекс Брой цитирания    
3 Юридически факултет Пловдив ул. "Цар Асен" № 24 2.31579 2 Преглед Статистика
44 Педагогически факултет Пловдив бул. "България" № 236 1 0 Преглед Статистика
53 Факултет по икономически и социални науки Пловдив ул. "Цар Асен" № 24 1 0 Преглед Статистика