Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Университет по библиотекознание на информационни технологии Назад

Наименование на организацията: Университет по библиотекознание на информационни технологии
Наименование на организацията на английски: University of library science and information technologies
Държава: България
Град: София
Адрес: бул. “Цариградско шосе” № 119
Телефон: 029718068
Факс:
Имейл адрес: unibit@unibit.bg
Уеб сайт: https://www.unibit.bg/

Добави научно звено

ID Наименование на научното звено Град Адрес h-Индекс Брой цитирания    
5 Факултет по информационни науки 1.66667 0 Преглед Статистика
16 Факултет по библиотекознание и културно наследство 1 0 Преглед Статистика