Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Бургаски свободен университет Назад

Наименование на организацията: Бургаски свободен университет
Наименование на организацията на английски: Burgas Free University
Държава: България
Град: Бургас
Адрес: бул. "Сан Стефано" № 62
Телефон: 056900400
Факс:
Имейл адрес: fu@bfu.bg
Уеб сайт: https://www.bfu.bg/bg

Добави научно звено

ID Наименование на научното звено Град Адрес h-Индекс Брой цитирания    
6 Центърът по юридически науки Бургас бул. "Сан Стефано" № 62 1.4 0 Преглед Статистика