Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Университет за национално и световно стопанство Назад

Наименование на организацията: Университет за национално и световно стопанство
Наименование на организацията на английски: University of National and World Economy
Държава: България
Град: София
Адрес: ж.к. "Студентски град"
Телефон: 028195211
Факс: 029623903
Имейл адрес: rector@unwe.bg
Уеб сайт: https://www.unwe.bg/

Добави научно звено

ID Наименование на научното звено Град Адрес h-Индекс Брой цитирания    
7 Юридически факултет София ж.к. "Студентски град" 1.65 0 Преглед Статистика
35 Факултет управление и администрация София ж.к. "Студентски град" 1 0 Преглед Статистика
36 Бизнес факултет София ж.к. "Студентски град" 1 0 Преглед Статистика
42 Общоикономически факултет София ж.к. "Студентски град" 1 0 Преглед Статистика