Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Югозападен университет „Неофит Рилски“ Назад

Наименование на организацията: Югозападен университет „Неофит Рилски“
Наименование на организацията на английски: South-West University "Neofit Rilski"
Държава: България
Град: Благоевград
Адрес: ул. "Иван Михайлов" № 66
Телефон: 073885505
Факс: 073885516
Имейл адрес: rector@swu.bg
Уеб сайт: http://www.swu.bg/

Добави научно звено

ID Наименование на научното звено Град Адрес h-Индекс Брой цитирания    
8 Правно-исторически факултет Благоевград ул. "Георги Измирлиев" № 1 1.16667 0 Преглед Статистика
41 Философски факултет Благоевград ул. "Иван Михайлов" № 66 1 0 Преглед Статистика