Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Treaties and tariffs regulating the trade between Great Britain and foreign nations : Vol. 1. Назад

Език: Български
Държава: България
ISBN: none
Автор: Edward Hertslet
Научна организация (Колективен автор):
Паралелно заглавие:
Населено място на издаване: London
Издателство: Butterworths
Година: 1875
Научна област:
Научно направление:
Страници: 21
Ключови думи:
Интернет адрес:
Резюме: