Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Договорът от Лисабон - основни промени в първичното право на ЕС Назад

Език: Български
Държава: България
ISSN: none
Автор: Христо Илков Христев
Заглавие на статия: Договорът от Лисабон - основни промени в първичното право на ЕС
Паралелно заглавие:
Заглавие на списание: Договорът от Лисабон : Консолидирани текстове и коментари
Том:
Година: 0
Книжка:
Страници: 234
Научна област:
Научно направление:
Ключови думи:
Интернет адрес:
Резюме: