Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Обща теория на правото : Основни правни понятия Назад

Език: Български
Държава: България
ISBN: none
Автор: Росен Владимиров Ташев
Научна организация (Колективен автор):
Паралелно заглавие:
Населено място на издаване: София
Издателство: Сиби
Година: 2010
Научна област:
Научно направление:
Страници: 286
Ключови думи:
Интернет адрес:
Резюме: