Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Коментар върху Закона за задълженията и договорите : Т. 1. Назад

Език: Български
Държава: България
ISBN: none
Автор: Димитър Стоянов Тончев
Научна организация (Колективен автор):
Паралелно заглавие:
Населено място на издаване: София
Издателство: Без издателство
Година: 1929
Научна област:
Научно направление:
Страници: 167
Ключови думи:
Интернет адрес:
Резюме: