Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Коментар на закона за задълженията и договорите Назад

Език: Български
Държава: България
ISBN: none
Автор: Нисим Юда Меворах Давид И. Лиджи Леон Бохор Фархи
Научна организация (Колективен автор):
Паралелно заглавие:
Населено място на издаване: София
Издателство: Без издателство
Година: 1926
Научна област:
Научно направление:
Страници: 56
Ключови думи:
Интернет адрес:
Резюме: