Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Неоснователно обогатяване по чл. 55-58 ЗЗД Назад

Език: Български
Държава: България
ISBN: none
Автор: Красимир Николов Митев
Научна организация (Колективен автор):
Паралелно заглавие:
Населено място на издаване: София
Издателство: Сиби
Година: 2014
Научна област:
Научно направление:
Страници: 163
Ключови думи:
Интернет адрес:
Резюме: