Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Алеаторността на договорите в българското гражданско право Назад

Език: Български
Държава: България
ISBN: none
Автор: Делян Йорданов Недев Мирослав Митьов Димитров Стоян Андреас Ставру
Научна организация (Колективен автор):
Паралелно заглавие:
Населено място на издаване: София
Издателство: Фенея
Година: 2013
Научна област:
Научно направление:
Страници: 35
Ключови думи:
Интернет адрес:
Резюме: