Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Гражданско право : Според новите закони за гражданската регистрация, юридическите лица с нестопанска цел, политическите партии и религиозните общности Назад

Език: Български
Държава: България
ISBN: none
Автор: Филип Петков Рачев
Научна организация (Колективен автор):
Паралелно заглавие:
Населено място на издаване: София
Издателство: Издателски комплекс - УНСС
Година: 2003
Научна област:
Научно направление:
Страници: 401
Ключови думи:
Интернет адрес:
Резюме: