Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Симулацията в гражданското право Назад

Език: Български
Държава: България
ISBN: none
Автор: Кръстю Тинев Цончев
Научна организация (Колективен автор):
Паралелно заглавие:
Населено място на издаване: София
Издателство: Софи-Р
Година: 2001
Научна област:
Научно направление:
Страници: 127
Ключови думи:
Интернет адрес:
Резюме: