Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Защо механизмът "Сейф Харбър" се оказа ненадежден механизъм за трансфери на лични данни в САЩ Назад

Език: Български
Държава: България
ISSN: 0861-1815
Автор: Андрей Сашов Александров
Заглавие на статия: Защо механизмът "Сейф Харбър" се оказа ненадежден механизъм за трансфери на лични данни в САЩ
Паралелно заглавие: Why has the safe harbour mechanism turned out to be unreliable for personal data transfers to the USA
Заглавие на списание: Съвременно право
Том: 27
Година: 2016
Книжка: 1
Страници: 53-62
Научна област: Социални, стопански и правни науки
Научно направление: Право
Ключови думи: personal data protection, third countries, transfers, adequacy of the protection level, safe harbor, EU model clauses
Интернет адрес:
Резюме: The survey deals with the practical issues raised by the decision of the CJEU dated 6 Oct. 2015 on case C-362/14 (Maximillian Schrems v. Data Protection Commissioner, Ireland) that declared the Safe Harbor Agreement invalid. It is also a follow-up to two analyses published in the “Contemporary Law“ Journal in 2012 (“Transfer of Personal Data to Third Countries Providing an Adequate Level of Protection“ and “New Rules Regulating the Transfers of Personal Data to Third Countries Providing an Adequate Level of Protection“). This survey focuses on the questions of preconditions under which the transfers of personal data to the USA are legally possible at present, and whether it would be reasonable to expect a new version of the Safe Harbor Agreement in the near future. The recent years’ practice of the Bulgarian Personal Data Protection Commission related to the Safe Harbor Agreement has also been examined.

Цитирани публикации

ID Заглавие  
429 Предоставяне на лични данни в трети държави с осигурено адекватно ниво на защита. - В: Съвременно право, 2012, 2, с.5
Андрей Сашов Александров
Преглед
430 Тема с продължение - нови правила при предоставянето на лични данни в трети държави с осигурено адекватно ниво на защита . - В: Съвременно право, 2012, 2, с.28
Андрей Сашов Александров
Преглед
431 Трудовото право на Европейския съюз и българската правна система . - В: Трудовото законодателство на Европейския съюз и българската правна система : Т. 3., 2009, с.21
Красимира Иванова Средкова
Преглед
432 Европейско право : Въведение . София: Сиела, 2007, с. 246
Петрус Серватиус Ренолдус Франсискус Матисен
Преглед
433 Европейско право. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2006, с. 274
Жан-Клод Готрон
Преглед