Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Противозаконна ли е разпоредбата на чл. 16 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс? Назад

Език: Български
Държава: България
ISSN: none
Автор: Васил Крумов Петров
Заглавие на статия: Противозаконна ли е разпоредбата на чл. 16 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс?
Паралелно заглавие:
Заглавие на списание: Адвокатски преглед
Том:
Година: 2014
Книжка: 4
Страници: 43
Научна област:
Научно направление:
Ключови думи:
Интернет адрес:
Резюме: