Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Административно наказване по Административнонаказателния кодекс или наказание по Наказателния кодекс? : алтернативен поглед към бъдещата уредба на административното наказване Назад

Език: Български
Държава: България
ISSN: none
Автор: Мария Гавраилова Славова Васил Иванов Петров
Заглавие на статия: Административно наказване по Административнонаказателния кодекс или наказание по Наказателния кодекс? : алтернативен поглед към бъдещата уредба на административното наказване
Паралелно заглавие:
Заглавие на списание: Съвременно право : Проблеми и тенденции
Том:
Година: 2011
Книжка:
Страници: 428-431
Научна област: Социални, стопански и правни науки
Научно направление: Право
Ключови думи:
Интернет адрес:
Резюме: