Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

The Problem of Constitutional Dictatorship Назад

Език: Български
Държава: България
ISSN: none
Автор: Frederick Mundell Watkins
Заглавие на статия: The Problem of Constitutional Dictatorship
Паралелно заглавие:
Заглавие на списание: A Yearbook of the Graduate School of Public Administration: Harvard University
Том:
Година: 1940
Книжка:
Страници: 324
Научна област:
Научно направление:
Ключови думи:
Интернет адрес:
Резюме: