Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Медиацията между жертвата и извършителя на престъплението Назад

Език: Български
Държава: България
ISBN: none
Автор: Добринка Иванова Чанкова
Научна организация (Колективен автор):
Паралелно заглавие:
Населено място на издаване: София
Издателство: Фенея
Година: 2002
Научна област:
Научно направление:
Страници: 264
Ключови думи:
Интернет адрес:
Резюме: