Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Преглед на по-новата съдебна практика по чл. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди за периода 2011–2016 г. Назад

Език: Български
Държава: България
ISSN: 0861-1815
Автор: Методи Марков Марков
Заглавие на статия: Преглед на по-новата съдебна практика по чл. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди за периода 2011–2016 г.
Паралелно заглавие: Review of recent court practice under Art. 1 of the act on the liability of the state and municipalities for damages for the period 2011-2016
Заглавие на списание: Съвременно право
Том: 27
Година: 2016
Книжка: 2
Страници: 69
Научна област: Социални, стопански и правни науки
Научно направление: Право
Ключови думи: state liability, administrative activity, unlawfulness
Интернет адрес:
Резюме: The article deals with the last five years’ court practice on the implementation of Article 1 of the Act on the Liability of the State and Municipalities for Damages. The said Article regulates the liability for damages caused in the performance of administrative activities. The article also examines the liability for damages resulting from the implementation of unlawful subordinate legislation. Consideration is also given to the topical issue of liability for damages caused by violations of the European Union law.

Цитирани публикации

Няма добавени записи!