Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Два трактата за управлението Назад

Език: Български
Държава: България
ISBN: none
Автор: Джон Лок
Научна организация (Колективен автор):
Паралелно заглавие:
Населено място на издаване: София
Издателство: Гал-Ико
Година: 1996
Научна област: Социални, стопански и правни науки
Научно направление: Право
Страници: 255-256
Ключови думи:
Интернет адрес:
Резюме: