Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Практиката на българските съдилища (1893-2015) върху воденето на чужда работа без възлагане Назад

Език: Български
Държава: България
ISSN: 0861-1815
Автор: Светослав Иванов
Заглавие на статия: Практиката на българските съдилища (1893-2015) върху воденето на чужда работа без възлагане
Паралелно заглавие: Negotiorum gestio in Bulgarian case law (1893-2015)
Заглавие на списание: Съвременно право
Том: 25
Година: 2015
Книжка: 5
Страници: 87
Научна област: Социални, стопански и правни науки
Научно направление: Право
Ключови думи:
Интернет адрес:
Резюме: This article presents a brief review of the Bulgarian case law on the legal figure of benevolent intervention in another’s affairs under Art. 60–62 of the Law on Obligations and Contracts. The concept and subject of negotiorum gestio is examined, as well as the duties of the intervener and of the principal. The analysis addresses some of the decisions of the Supreme Court of Cassation (1893–1947, 1996–2015), the former Supreme Court (1947–1996) and the Supreme Administrative Court (1996–2015). Certain courts acts in states with similar legislation to the Bulgarian one are also examined because there is no domestic case law applicable to some of the discussed problems.

Цитирани публикации

ID Заглавие  
791 Съдебна практика . София: Без издателство, 1930,
Гендо Георгиев Цукев
Преглед
792 Пълен сборник от решенията на Върховния касационен съд по Търговския закон. София: Без издателство, 1914, с. 60
Петър П. Бояджиев Иван Михайлов Минчев
Преглед
793 Principles, Definitions and Model Rules of European private law: Draft Common Frame of Reference. Oxford: Oxford University Press, 2010, с. 2904
Christian von Bar Eric Clive
Преглед
794 Закон за задълженията и договорите : Т. 1.. Варна: Без издателство, 1942, с. 60
Христо Тодоров Дедов
Преглед
795 Лицето, което е направило разноски за погребението на един починал, какъв иск има срещу наследниците - actio de in rem verso или actio negotiorum gestorum?. - В: Правна мисъл, 1, 1935, с.476
Йосиф Максимов Фаденхехт
Преглед
796 Restitution – unjust enrichment and negotiorum gestio. Tuebingen: Mohr, 1984, с. 90
Ernst von Caemmerer Peter Schlechtriem Samuel Jacob Stoljar
Преглед
797 Закон за задълженията и договорите : Чл. 1-216 Синтез на юриспруденцията. София: Без издателство, 1948, с. 216
Александър Георгиев Кожухаров
Преглед
798 Закон за задълженията и договорите : Доктрина и юриспруденция. София: Без издателство, 1926, с. 151
Д. Досев
Преглед
799 Юриспруденция на Върховния касационен съд по 33 закони и по съдебното административни ведомства до края на 1925 година. София: Без издателство, 1926, с. 12
Спиридон Игнатиев
Преглед