Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Коментар на Кодекса на международното частно право : Кн. 1. Чл. 1-47 Назад

Език: Български
Държава: България
ISBN: none
Автор: Николай Симеонов Натов
Научна организация (Колективен автор):
Паралелно заглавие:
Населено място на издаване: София
Издателство: Сиела
Година: 2006
Научна област:
Научно направление:
Страници: 329
Ключови думи:
Интернет адрес:
Резюме: