Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Българско гражданско процесуално право Назад

Език: Български
Държава: България
ISBN: none
Автор: Живко Стоянов Сталев Анелия Йорданова Мингова Валентина Методиева Попова Ружа Денева Иванова Огнян Христов Стамболиев
Научна организация (Колективен автор):
Паралелно заглавие:
Населено място на издаване: София
Издателство: Сиела
Година: 2012
Научна област:
Научно направление:
Страници: 931
Ключови думи:
Интернет адрес:
Резюме: